Cynghorau Ysgol/School Councils

 Mae gennym 4 Cyngor Ysgol gwahanol sydd yn rhoi cyfleoedd gwych i’r disgyblion ar sut i gyfrannu tug at lwyddiannau yr ysgol. 

 

We have 4 different school councils, all provide the pupils with an opportunity to understand more about how they can contribute the the success of the school.

Main School Council

Eco Council/Healthy

eCadets

Llysgenhadon Iaith/Welsh Ambassadors