Dosbarth Lili Wen Fach

Dosbarth Lili Wen Fach

Yn y dosbarth yma ceir Meithrin a Derbyn.  Mrs Henley yw’r athrawes gyda Mrs Thelwell a Anti Trudy yn gymorthwyr dosbarth.  Mae’r dosbarth Meithrin yn yr ysgol bob bore tan 11.30.

Mae cyfle i’r Meithrin ymuno a Meithrin + o 11.30 ymlaen os ydynt yn dymuno.  Gweler tudalen Cylch Meithrin.

Mae dosbarth Lili Wen Fach yn gwneud gweithgareddau amrywiol ac yn gwneud defnydd o’r ardal tu allan yn y goedwig ac wrth y pwll.

Edrychwch ar ein lluniau

Reception and Nursery are in this class.  Mrs Henley is their teacher and the classroom assistants are Mrs Thelwell and Auntie Trudy.  The Nursery class are in school until 11.30 every morning.

There is an opportunity for the Nursery children to stay in school in Meithrin + from 11.30 if you wish.  See the Cylch webpage.

Lili Wen Fach class do a variety of activities to enhance their learning and make use of the outside area in the woods and the pond that we have in school.

Take a look at the photographs below.