Gwybodaeth Ysgol/School Information

Ysgol Terrig wrap around care / Ysgol Terrig wrap around care Cymraeg

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Terrig

boardc

Manylion-ysgol-TerrigContact details

Ysgol Terrig 11-07-2013 FINAL eng Estyn Report English

Ysgol Terrig 11-07-2013 FINAL cy Estyn Cymraeg

Ysgol Terrig 11-07-2013 FINAL eng

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i-2 Annual Governors’ Report

 

 

Os hoffech gopi o Brosbectws Ysgol cysylltwch â’r ysgol (01352 770235) neu ebostio ytmail@terrig.flintshire.sch.uk

For a copy of the school prospectus please contact school (01352 770235) or email ytmail@terrig.flintshire.sch.uk