Newyddion/News

Newyddion Treuddyn 10/17


Noddwyr / Sponsors

Mae ‘Wales and West Utilities wedi noddi’r ysgol i brynu dillad pêl droed newydd a tŷ bach twt I’r ardal tu allan.  Diolchwn yn fawr iawn am eu rhodd caredig

Wales and West Utilities have sponsored the school to buy a new football kit and buy a little wooden house for the outside area.  The school says a big thank you for their generosity.


Profion Cenedlaethol / National Tests

Bydd profion Cenedlaethol eleni yn ystod cyfnod 3ydd o Fai tan 10 o Fai 2018.  Mae yn hanfodol y bydd eich plentyn yn yr ysgol yn ystod y cyfnod 

yma.

The dates for the Yr 2 – 6 National Tests have been amended: 3rd – 10th May.
It is imperative that pupils are present during this period.

 


 

 


Dyddiadau Gwyliau / Holiday Dates

 


Sut i helpu eich plant/How to help you child
Cofiwch ddefnyddio’r wefan RMEasi Maths, mae gan bob plentyn ei gyfrinair ei hun.
I helpu eich plant i ddarllen mae app Magi Ann ar gael am ddim a app Cyw sydd gyda caneuon i’r plant fwynhau.
I’r plant hynaf ceir gemau mathemateg ar wefan coolmath games a ictgames.com
Mwynhewch eu chwarae
Don’t forget to use the RMEasi Maths games. Each child has their own password.